fbpx

Online Singing Contest 2021 (G.4-G.6) Results and Awards

Online Singing Contest 2021 (G.4-G.6) Results and Awards

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รางวัลในรายการประกวดร้องเพลง Online Singing Contest 2021 รอบที่ 1 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สรุปผลคะแนน 1.ด.ช.ธรรมธัช บุญช่วง = 40,237คะแนน 2.ด.ช.ศุภกฤต แก้วสุพรรณ = 28,802 คะแนน 3. ด.ญ. สุภัทรา วงศ์ยะรา = 318 คะแนน 4.ด.ญ. ภัทราวดี ตั้งธนวิชญ์ = 241 5.ด.ช. ชยา มีบุญเอนก = 203 คะแนน 6.christina vollet = 195 คะแนน 7.ด.ญ. ชลพรรษ ทองคำแสง = 98 คะแนน 8. ด.ญ. พิมพ์ชญา ปราสาทแสนสวย = 90 คะแนน นักเรียนที่ได้อันดับ 1-3 จะได้รับรางวัลและเกียรติบัตร นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตร รอบต่อไปเป็นรอบของพี่ๆระดับมัธยม (G.7-9) อย่าลืมมาเชียรและให้กำลังใจกันนะครับ