fbpx

Paint and Redecorate

Paint and Redecorate

โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา ได้ทำการทาสีและตกแต่งบริเวณลานกีฬา ลานจอดรถ อาคารเรียน และห้องเรียนใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ที่จะถึงนี้
Siriwat Wittaya School newly painted and decorated the sports ground, car parks, school buildings and classrooms for the new schooling year!