fbpx

Online Singing Contest 2021 (G.7-G.9) Results and Awards

Online Singing Contest 2021 (G.7-G.9) Results and Awards

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัล ในรายการประกวดร้องเพลง “Online Singing Contest 2021” ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สรุปผลคะแนน

1. ด.ญ.ณุภัทรณีย์ ถวัลย์วรกิจ Like = 114 คะแนน Share = 4,052 คะแนน คะแนนรวม = 8,248 คะแนน

2. ด.ญ. พิมลแข ติยานนท์ Like = 168 คะแนน Share = 2,719 คะแนน คะแนนรวม = 5,606 คะแนน

3. ด.ญ ลักษณาวีร์ เอมีรี่ ทานากะ Like = 128. คะแนน Share = 2,680 คะแนน คะแนนรวม = 5,488 คะแนน

4.ด.ญ. ภนิชา หงษ์ทอง Like = 158. คะแนน Share = 2,623 คะแนน คะแนนรวม = 5,404 คะแนน

5.ด.ช นิฮาซัน นิอาแว Like = 79 คะแนน Share = 70 คะแนน คะแนนรวม = 219 คะแนน

6. ด.ญ. พลอยนภา สินธุกูล Like = 52 คะแนน Share = 54 คะแนน คะแนนรวม = 160 คะแนน

นักเรียนที่ได้อันดับ 1-3 จะได้รับรางวัลและเกียรติบัตร นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตร ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้เสมอมา