fbpx

All posts by

Fun Science Experiment Contest 2021

ขอแสดงความยินดีกับผลงาน “Fun Science Experiment” ที่ได้รับยอดไลค์ สูงสุด 4 อันดับ จากการแข่งขัน Fun Science Experiment Contest 2021

Online Singing Contest 2021 (G.7-G.9) Results and Awards

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัล ในรายการประกวดร้องเพลง “Online Singing Contest 2021” ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สรุปผลคะแนน 1. ด.ญ.ณุภัทรณีย์ ถวัลย์วรกิจ Like = 114 คะแนน Share = 4,052 คะแนน คะแนนรวม = 8,248 คะแนน 2. ด.ญ. พิมลแข ติยานนท์ Like = 168 คะแนน Share = 2,719 คะแนน คะแนนรวม = 5,606 คะแนน 3. ด.ญ ลักษณาวีร์ เอมีรี่ ทานากะ Like = 128. คะแนน Share = 2,680 คะแนน คะแนนรวม = […]

International Singapore Maths Competition (ISMC)_2021

โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ด.ช. อิทธิพัทธ์ ฉ่ำสุริยา G.2 (ลำดับที่ 38) และ ด.ช. นันทพัทธ์ มาโปรด G.4 (ลำดับที่ 28) ในโอกาสสามารถทำคะแนนได้สูงสุด 100 คนแรก จากการแข่งขันคณิตศาสตร์สิงคโปร์ระดับนานาชาติ (ISMC) 2564 “ออนไลน์” ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับประถมศึกษาปีที่ 2-6 Congratulations to Siriwat Wittaya Primary School students Ittiphat Chamsuriya (Grade 2 _ Bronze_38th Place) and Nunthapat Bunrod ( Grade 4B _ Merit_28th Place) for their amazing achievement in ranking among top […]

Online Singing Contest 2021 (G.4-G.6) Results and Awards

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รางวัลในรายการประกวดร้องเพลง Online Singing Contest 2021 รอบที่ 1 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สรุปผลคะแนน 1.ด.ช.ธรรมธัช บุญช่วง = 40,237คะแนน 2.ด.ช.ศุภกฤต แก้วสุพรรณ = 28,802 คะแนน 3. ด.ญ. สุภัทรา วงศ์ยะรา = 318 คะแนน 4.ด.ญ. ภัทราวดี ตั้งธนวิชญ์ = 241 5.ด.ช. ชยา มีบุญเอนก = 203 คะแนน 6.christina vollet = 195 คะแนน 7.ด.ญ. ชลพรรษ ทองคำแสง = 98 คะแนน 8. ด.ญ. พิมพ์ชญา ปราสาทแสนสวย = 90 คะแนน […]

การมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 2,000 บาท / Delievering 2,000 baht

วันที่ 8 กันยายน 2564 โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา มอบเงินจำนวน 2,000 บาท แก่ผู้ปกครองนักเรียน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาแก่ผู้ปกครอง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) On September 8, 2021, Siriwat Wittaya School started delievering 2,000 baht Government Support to parents as instructed by the Ministry of Education providing assistance for school fees during the pandemic.

Online Singing Contest 2021

Online Singing Contest 2021 กติกา ส่งคลิปร้องเพลงไทย-สากล คนล่ะ1เพลงความยาวไม่เกิน5นาที นักเรียนต้องแนะนำตัวเองก่อนร้องเพลงด้วยนะครับ ตัดสินจากคะแนนโหวต Like = 1 คะแนน Share = 2 คะแนน รอบที่1 รอบคัดเลือก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประกาศผลลงเฟสบุคโรงเรียนวันที่ 6 กันยายน 2564 รอบชิงชนะเลิศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประกาศผลวันที่ 10 กันยายน 2564 รอบที่ 2 รอบคัดเลือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประกาศผลวันที่ 13 กันยายน 2564 รอบชิงชนะเลิศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประกาศผลวันที่ 17 กันยายน 2564 ส่งคลิปประกวดได้ที่ Line ID : Flowerhon 087-702-3059 ครูตูน

Poster Competition “Mathematics for a Better World”

โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา ขอเชิญนักเรียนทุกท่าน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อโปสเตอร์ ภายใต้หัวข้อ “Mathematics for a Better World” ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 1 กันยายน 2564 ติดต่อสอบถามได้ที่ อีเมล: vasif.v@siriwat.ac.th Siriwat Wittaya English Program (Mathematics Department) invites all students to participate in the poster competition “Mathematics for a Better World” Deadline: 01 September 2021 For inquiries, email: vasif.v@siriwat.ac.th Prize: let it be a surprise.Siriwat Wittaya presents Science Week… […]

Online IMC 2021

[Registration is Open] This year Online IMC will be held on 12-13 November 2021 with many new features: Revised curriculum Category kids Questions in 5 languages Attractive prizes and 1M USD Scholarship opportunities. Be part of one of the leading math competitions in the world. Register Now!: mathchallenge.in.th/online

Ashura; Noah’s pudding day

Ashura; Noah’s pudding day On Thursday, August 19, 2021, Siriwat Wittaya School distributed Ashura, Noah’s pudding, in the hope that all would enjoy sharing and building good relationships as brothers and sisters as was once enjoyed many centuries ago. อาชูร่า; วันพุดดิ้งของโนอาห์ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยาได้แจกขนมอาชูร่าหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพุดดิ้งของโนอาห์ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง โดยหวังว่าทุกคนจะได้รับความสุขกับการแบ่งปันและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในฐานะพี่น้องเหมือนที่เคยมีมาเมื่อหลายศตวรรษ

International Singapore Maths Competition (ISMC) 2021

Siriwat Wittaya Primary sections students sat for International Singapore Maths Competition (ISMC) 2021 ‘online’ on Sunday August 1, 2021. It was a competition organized only for the primary section and from grade 2 to grade 6 twenty-two of our students registered for it. โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา จัดกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 โดยให้นักเรียนทำการทดลองวิทยาศาสตร์สนุกๆ ที่บ้าน แล้วบันทึกวีดีโอผลงานส่งเข้าประกวด หากวีดีโอของใครน่าสนใจและมีคะแนนสูงสุด จะได้รับรางวัลจากทางโรงเรียน