fbpx

Active Boards

In Siriwat Wittaya, each classroom is equipped with an Active Board to make teaching more effective and make students participate in the lesson.

โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยามีกระดานอัฉจริยะทุกห้องเรียน เพื่อรองรับการเรียนการสอนด้วยระบบที่ทันสมัย ทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และฝึกฝนทักษะในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Library

Siriwat Wittaya has a rapidly growing library with books in English, Thai and other languages. Students are provided with a wide variety of fiction and nonfiction books in our library in addition to periodicals such as magazines, newspapers and computer resources.

โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา มีห้องสมุดที่ทันสมัย เพื่อค้นคว้าหาความรู้ที่หลากหลาย มีประโยชน์ และส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ของเด็กวัยเรียนได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะด้านภาษา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาไทย หรือภาษาอื่น ๆ อีกทั้งยังมีโซนนั่งอ่านหนังสือที่ชวนสร้างให้เกิดจินตนาการแบบไม่รู้จบ นอกจากนั้นยังมีคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนสามารถหาความรู้เพิ่มเติมจากสื่อออนไลน์อย่างไร้ขีดจำกัด

Outdoor Playground

Siriwat Wittaya has 2 playgrounds. There is an indoor one available for Kindergarten students and the other outdoor one for Primary students, which help children develop physical coordination, strength, and flexibility, as well as providing recreation and enjoyment and supporting social and emotional development.

โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา มีสนามเด็กเล่นอยู่ 2 แห่ง คือบริเวณในอาคารเรียน (สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล) และบริเวณนอกอาคารเรียน (สำหรับนักเรียนระดับประถม) เพื่อให้นักเรียนได้เสริมสร้างทักษะทางกายภาพ และพัฒนาการของกล้ามเนื้อ เพื่อความแข็งแรง และความยืดหยุ่นของร่างกาย นำไปสู่การเสริมสร้างพัฒนาการทางความคิดและอารมณ์ของผู้เรียน

Dining Hall

Healthy breakfast and lunch are available daily in our dinning hall which  has received  the Thai government’s highest rating for cleanliness and sanitation practices.

โรงอาหารของโรงเรียน มีอาหารเช้าและอาหารกลางวันที่มีประโยชน์และถูกสุขลักษณะ ประกอบด้วย อาหารจานเดียว กับข้าว ก๋วยเตี๋ยว สลัดบาร์ และของหวาน ไว้บริการนักเรียนและบุคลากรทุกวัน ซึ่งอาหารทั้งหมดนี้ผ่านการตรวจคุณภาพจากฝ่ายสิ่งแวดล้อม และสุขาภิบาลอาหาร สำนักงานเขตสายไหม

Auditorium

The Siriwat Wittaya purpose-built auditorium seats just over 180 in air-conditioned comfort. The auditorium features state-of-the-art audio and video equipment and is suitable for performances both large and small.

โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา มีหอประชุมที่สามารถรองรับผู้เรียนได้ถึง 180 ที่นั่ง โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวก และอุปกรณ์ที่ทันสมัยครบครัน เหมาะสมสำหรับการประชุม การสัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

Music Room

The music room is equipped with keyboards, guitars, violins, recorders and more! This is a place where future musicians may be made.

ห้องดนตรี มีเครื่องดนตรีหลายประเภท อาทิ เปียโนไฟฟ้า กีต้าร์ ไวโอลิน เครื่องบันทึกเสียง และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านดนตรี ซึ่งดนตรีมีส่วนในการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ของผู้เรียน

Montessori Classroom

Montessori classroom, is designed to meet the physical and psychological needs of the child at each stage of development. Montessori materials are designed to stimulate the child into logical thought and discovery. Guided by the Montessori teacher, the child explores the materials independently, and this is when the learning occurs.

ห้องมอนเตสเซอรี่สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย เป็นแนวคิดที่เน้นผู้เรียนเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน เริ่มจากการสังเกต ศึกษาพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคน โดยเน้นการเล่นหรือการทำกิจกรรมตามที่นักเรียนสนใจ ซึ่งในห้องนี้จะมีอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่หลากหลาย ตามความสนใจและตามวุฒิภาวะของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้อย่างอิสระ อีกทั้งมีพัฒนาการทางสติปัญญาและอารมณ์ให้ดีมากยิ่งขั้น

Science Labs

Siriwat Wittaya has 3 fully equipped and functional Science Labs: Chemistry Biology, Physics, and General Science. The labs provide  space and resources to young minds need to engage in authentic scientific discovery.

โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย และมีอุปกรณ์ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการชีววิทยา ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทั่วไป  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ และค้นคว้าวิจัยด้านวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริงได้

ICT Suite

The Siriwat Wittaya ICT Suite boasts 30 state-of-the-art computers available to our students in the pursuit of knowledge. The computers are equipped with a wide range of authentic software and are all Internet-ready.

โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา มีห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ICT (Information and Communication Technology) ซึ่งเป็นห้องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถรองรับผู้เรียนได้ถึง 30 ที่นั่ง เพื่อการค้นคว้าหาความรู้ ทางโรงเรียนได้ใช้ iMac สำหรับการสอนเป็นที่แรกในเขตสายไหม โดยมุ่งหวังให้นักเรียนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีคุณภาพ

Sports

The Siriwat Wittaya sports facilities provide students places to keep their bodies, not just their minds, in shape. We have:

  • 1 outdoor soccer field.
  • An outdoor basketball/volleyball/futsal court.
  • Running Track

โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา มีลานกีฬาอเนกประสงค์และอุปกรณ์กีฬา ให้นักเรียนสามารถฝึกทักษะด้านกีฬาและออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้เรียน ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งลานกีฬาของโรงเรียนจะประกอบไปด้วย

  • สนามฟุตบอลกลางแจ้ง 1 สนาม
  • สนามบาสเก็ตบอล สนามวอลเลย์บอล และสนามฟุตซอล
  • ลู่วิ่ง

Infirmary Health Room

Siriwat Wittaya features a large, well-stocked Infirmary Health Room for maintaining good health in our students and caring for them when they are under the weather. Our Nurse’s Room has two separate resting areas with beds one for boys and one for girls.

โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา มีห้องพยาบาลขนาดใหญ่ โดยแบ่งออกเป็นห้องสำหรับนักเรียนชายและนักเรียนหญิง เพื่อให้นักเรียนได้รับบริการดูแลด้านสุขภาพอนามัย การปฐมพยาบาล และการเฝ้าสังเกตอาการเบื้องต้นก่อนจะส่งตัวกลับบ้านหรือส่งไปรักษาตัวในสถานพยาบาลต่อไป เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพที่ดี สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจและอารมณ์

Bus Service

Siriwat Wittaya has 2 school vans covering service areas in Saimai, Ramindra, Bangkhen and Lamlukka.

โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา มีรถตู้ 2 คัน ไว้บริการรับ-ส่ง นักเรียน แบ่งเป็น 2 สาย คือ สายไหม-รามอินทรา-บางเขน และสายลำลูกกา

Art Room

Students enjoy drawing, painting, and expressing their creativity through art work.

Alumni Lounge

Our school organizes an alumni meeting every year. At the event, there were dining and playing games to receive souvenirs from the school. Meetings between teachers and students in a friendly atmosphere.

ห้องรับรองศิษย์เก่า เป็นห้องประชุมขนาดเล็ก ใช้สำหรับการประชุมและรับรองศิษย์เก่า  เนื่องจากทางโรงเรียนได้มีการจัดประชุมเพื่อพบปะพูดคุยและสังสรรค์กับศิษย์เก่าด้วยความอบอุ่นอย่างน้อยปีละครั้ง ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

Makerspace

Makerspace is for independent application and practices of learning, exploring, and sharing by using high-tech tools and students’ own creativity.  These spaces are open to kids of different ages and have a variety of maker equipment including 3D printers. These spaces  also help to prepare those who need the critical 21st century skills in the fields of science, technology, engineering and math (STEM).  They provide hands-on learning,assistance with design thinking and even boost self-confidence.

ห้องเมกเกอร์สเปซ เป็นห้องที่ใช้สำหรับการผลิตสิ่งของและสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยเหมาะสำหรับการศึกษา เช่น เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงและเรียนรู้วิธีการผลิตได้ด้วยตัวเอง การเรียนรู้แบบเมกเกอร์สนับสนุนโอกาสให้ผู้เรียนใช้การคิดเชิงออกเเบบ (design thinking) ซึ่งเชื่อมโยงกับการพัฒนาทักษะที่ซับซ้อนและความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเป็นผู้รักการประดิษฐ์