fbpx

apply-for-admission-img

การรับสมัคร

การรับสมัครเปิดรับนักเรียนทุกคนที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขการรับสมัครของโรงเรียน

ไฮไลท์

ขั้นตอนการรับสมัคร

เปิดรับนักเรียนทุกคนที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข และนักเรียนเข้าศึกษาได้ตลอดเวลาในปีการศึกษานั้น ๆ
ขอทราบรายละเอียดข้อมูล
ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันพร้อมคำแนะนำในการกรอกใบสมัคร
ขอทราบรายละเอียดข้อมูล
1
การเข้าชมโรงเรียน
ท่านสามารถติดต่อเยี่ยมชมโรงเรียนหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษาได้ด้วยตนเอง
การเข้าชมโรงเรียน
2
การสมัคร/คัดเลือก
ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องทำแบบทดสอบความรู้และการสัมภาษณ์
การสมัคร
3