fbpx

กิจกรรมกีฬาสีอนุบาลศิริวัฒน์ วิทยา

กิจกรรมกีฬาสีอนุบาลศิริวัฒน์ วิทยา

วันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม 2561 แผนกอนุบาลได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กๆมีสุขภาพพลามัยที่แข็งแรง และกระตุ้นให้เด็กตื่นตัวเล่นกีฬา การแข่งขันชนิดต่างๆ คณะสีทุกสีต่างแข่งขันกันอย่างเต็มที่ โดยมีกำลังใจไม่ขาดสายจากท่านผู้ปกครองและกองเชียร์ข้างสนาม ทั้งน่ารักและสนุกสนานกันทุกสีเลยค่ะ