fbpx

100% University Placement!

100% University Placement!

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 และสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้
100% Congratulations to our 2020-2021 graduates for 100% university placement!