fbpx

ค่าแรกเข้า

การเข้าศึกษามีขั้นตอนแบบง่ายๆไม่ยุ่งยาก ไม่จำเป็นต้องนัดหมายสามารถพบกับบุคลากรที่เป็นมิตรที่โรงเรียน นอกจากนี้สามารถโทรติดต่อและมั่นใจได้ว่าเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนสามารถให้ข้อมูลของโรงเรียนได้และถ้ามาเยี่ยมชมโรงเรียนจะเห็นสภาพจริงของโรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาจัดทดสอบเพื่อวัดความรู้พื้นฐานด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษของนักเรียน สำหรับนักเรียนที่เข้าเรียนในระดับอนุบาลจะทดสอบด้านพัฒนาการของเด็กเท่านั้น

ขั้นตอนการรับสมัคร
เปิดรับสมัครนักเรียนตลอดปีการศึกษา

โรงเรียนอนุบาลช่วยให้เด็ก ๆ มีโอกาสในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจทางด้านอารมณ์, สังคมและความรู้สึกทางร่างกายในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อให้เด็ก ๆ พัฒนาไปสู่ผู้เรียนที่มีไหวพริบและนักคิดสร้างสรรค์ที่อิสระและมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถปรับตัวให้เข้ากับความท้าทายและความรับผิดชอบของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปได้

นักเรียนมัธยมศึกษาเรียนรู้คุณค่าของ “การทำงานเป็นทีม” และการคิดเชิงวิพากษ์

นักเรียนที่มีพรสวรรค์และมีความสามารถ หมายถึงนักเรียนที่มีสมรรถนะหรือแสดงศักยภาพในระดับสูงอย่างยอดเยี่ยม

มุ่งมั่นที่จะให้โอกาสการศึกษาที่ดีแก่นักเรียน โดยการดูแลเอาใจใส่และฝึกฝนความสามารถของนักเรียนแต่ละคน ซึ่งส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นนี้โรงเรียนได้จัดทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนหลายทุนในแต่ละปี ได้แก่ ทุนด้านกีฬา ทุนด้านวิชาการ และทุนด้านศิลปะการแสดง สำหรับนักเรียนที่เข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ทุนการศึกษาทั้งหมดจะได้รับจากผลรายงานการทดสอบของโรงเรียนและการสัมภาษณ์ก่อน

siriwat_wittaya_admissions

Enrollment is open now!

Admission is open to all students of any nationality who fulfill our admissions criteria.
Students may be admitted at any time during the school year.
Request Info
You will receive a confirmation email with instructions to complete your application.
Request Info
1
Schedule a Visit
You are always welcome to visit us in person. This is the best way to learn about Pan-Asia.
Schedule a Visit
2
Apply
Applicants will be required to sit for aptitude tests as well as attend an interview.
3

เอกสารการรับสมัคร

  • แบบฟอร์มใบสมัคร
  • รูปถ่ายของนักเรียน 2 รูป (1 นิ้ว)
  •  สำเนาสูติบัตรของนักเรียน, สำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือเดินทาง
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (บิดามารดา)
  •  ประวัติการศึกษาของโรงเรียนเดิม

การเปรียบเทียบระดับชั้นการศึกษา

อายุของนักเรียน สหรัฐอเมริกาเทียบเท่า ประเทศไทยเทียบเท่า สหราชอาณาจักรเทียบเท่า
2 – 5  ปี เตรียมอนุบาล – อนุบาล เตรียมอนุบาล – อนุบาล Nursery School
6 – 11 ปี ประถมศึกษา ประถมศึกษา ปีที่ 1 – 6
12 – 17 ปี มัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ปีที่ 7 – 13

ค่าธรรมเนียมการศึกษา : กรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูล

[contact-form-7 id=”6154″]