fbpx

กิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมวันสุนทรภู่

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ทางโรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา ได้จัดกิจกรรม “วันสุนทรภู่”
ขึ้นในช่วงเวลา 13.00  น. – 14.00 น.ในระดับประถมศึกษา และเวลา 15.00 น. – 16.00 น. ในระดับมัธยมศึกษา
กิจกรรมทั้งสองระดับจัดกิจกรรมในรูปแบบของการแสดงละคร ซึ่งเป็นเรื่องที่สุนทรภู่แต่งขึ้น
บรรยากาศของกิจกรรมนักเรียนได้รับความรู้และความสนุกสนานจากการชมการแสดง