School Groups

News & Events

Latest news and upcoming events

Scholarship exam

26-08-2016

ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559  เวลา 10:30 - 12:00 น. โรงเรียนมาร์มาร่า ศิริวัฒน์วิทยา ได้จัดสอบชิงทุนการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ ห้องประชุมชั้น 5 โรงเรียนมาร์มาร่า ศิริวัฒน์วิทยา โดยนักเรียนที่เข้าสอบในครั้งนี้ คือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   

Read more

G.7-G.12 Field Trip

24-08-2016

ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 โรงเรียนมาร์มาร่า ศิริวัฒน์วิทยา ได้นำนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 เข้าร่วมศึกษาดูงานสัปดาวิทยาศาสตร์ ณ เมืองทองธานี ตั้งแต่เวลา 8:00 - 15:50 น. เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะความรู้ควบคู่ไปกับการร่วมกิจกรรมต่างๆ นอกห้องเรียน

 

Read more

Field Trip KG2 Royal Thai Air Force Museum

28-07-2016

วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2559 เด็กๆได้ไปทัศนศึกษา ที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ได้ความรู้มากมาย เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเครื่องบิน โดยเฉพาะเรื่องเครื่องบินที่มีอยู่ในพิพิธภัณฑ์ว่ามีความเป็นมาอย่างไรและได้รู้ถึงเครื่องบินรบที่ใช้ต่อสู้กับคู่ต่อสู้ เด็กๆได้รับความสนุกสนานและเพลิดเพลิน The field trip to the Air Force Museum was a wonderful trip! The kg2s had an amazing time ...

Read more

Photos of Alumni

30-08-2016

ทางโรงเรียนมาร์มาร่าศิริวัฒน์วิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 รุ่น 6  ที่นักเรียนสามารถสอบเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีชื่อเสียง  โดยผลคะแนนการสอบ O-net ,และ Admission  อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ   อีกทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องที่เตรียมตัวศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในรุ่นต่อไปอีกด้วย Siriwat is known as an English Program school, but it is also extremely ...

Read more

Suntonpu 2016

24-06-2016

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 โรงเรียนมาร์มาร่า ศิริวัฒน์วิทยา ได้จัดงานวันสุนทรภู่ขึ้น โดยในกิจกรรม ประกอบไปด้วยการแข่งขันแต่งบทกลอน เรียงความ การประกวดวาดภาพ และการแสดงละครเรื่อง “โคบุตร” ซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์ของสุนทรภู่ ซึ่งได้รับยกย่องว่าเป็นกวีเอกของโลกและของไทย   ทั้งนี้ นักเรียนผู้เข้าร่วม ประกอบไปด้วย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  โดยนักเรียนได้รับทั้งความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาและความสำคัญของวันสุนทรภู่  ตลอดจนความสนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรม  เป็นการพัฒนาทักษะด้านสังคม  สามารถช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติสืบไป Siriwat Wittaya held the ...

Read more

Long Live Her Majesty Queen Sirikit Loving Mother of the Thai Nation

11-08-2016

เมื่อวันพฤหัสบดีที่   11 สิงหาคม พ.ศ.2559  เวลา 08.00 น. โรงเรียนมาร์มาร่า ศิริวัฒน์วิทยา ได้จัดพิธีถวายพระพรและถวายราชสดุดี แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ  ทรงเจริญพระชนมายุ  7 รอบ 84 พรรษา  โดยมี  นางศิริพร แสนรัตน์           ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้ ...

Read more

Saimai District Office Trash Bin Projects

14-07-2016

Saimai District Office started a new project to promote the correct usage of different types of trash bins. They have a promotional event at Siriwat to inform students about ...

Read more

Mom & Me

11-08-2016

On August 11, Siriwat organized the special event called Mom & Me to celebrate the Mothers Day. To make it more enjoyable and active, each class prepared a game ...

Read more

1st Siriwat Wittaya Futsal Cup

29-08-2016

โรงเรียนมาร์มาร่า ศิริวัฒน์วิทยา ได้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล  หนูน้อยคนเก่ง  มีโรงเรียนในเขตสายไหม ทั้งหมด 6 โรงเรียน มาร่วมแข่งขันกันอย่างสนุกสนาน จะเห็นได้ว่าเด็กอนุบาลก็เล่นฟุตซอลได้ และเข้มแข็งกันทุกคนขอปรบมือให้นักกีฬาทุกคนค่ะ Marmara Schools Siriwat Wittaya is holding its first inter schools "Little Ones Futsal Championship" at the school's football ...

Read more

Field Trip KG3 Bangkok Seashell Museum

15-07-2016

ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ได้มีโอกาสไป ทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์เปลือกหอย เด็กๆ ได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน The students field trip to the shell museum was educational and filled with fun. The students learnt a ...

Read more

Thai Language Day (Kindergarten)

29-07-2016

กิจกรรมวันภาษาไทย ศุกร์ 29 ก.ค. 2559 เด็กได้เรียนรู้วิธีการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง พยัญชนะไทย ตัวเลขไทย เติมคำในภาษาไทย การ์ตูนนิทานพื้นบ้านไทย สนุกสนานเเละมีความสุขกับกกิจกรรมวันภาษาไทย    Thai language day was a beautiful day for all students and staff. The children were able to ...

Read more

Field Trip KG1 to Royal Thai Air Force Welfare Shop

29-08-2016

โครงการทัศนศึกษาไปชมร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศนักเรียนได้เรียนรู้การซื้อขายสินค้า การตรวจราคาสินค้า การจัดเรียงสินค้าจากพนักงานอย่างสนุกสนาน The first stop on the KG1 field trip was the local park were the children had the chance to run around and ply on the beautiful ...

Read more

Field Trip to Thailand Culture Center

19-08-2016

G.7-G.12 students of Siriwat went to Thailand Cultural Center to watch the special puppet show which was prepared to commemorate the 80th Anniversary of His Majesty The King’s Ascension ...

Read more

Thai Language Day

29-07-2016

ในวันที่ 29 กรกฎาคม ทางโรงเรียนได้จัดงานวันภาษาไทย คุณครูและนักเรียนต่างร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน คุณครูไทยแต่ละห้องต่างทำเกม ส่วนครูต่างชาติของแต่ละชั้นพานักเรียนเวียนไปแต่ละฐานเพื่อเล่นเกม On 29th July, we celebrated national Thai language day. All the teachers and students were involved. Thai teachers set up games in ...

Read more

Thai Language Day

19-08-2016

Mother tongue is the most important element of a country’s youth and the development of the generations. Therefore, Siriwat organized Thai Language Day to encourage students about the importance ...

Read more

Water Rocket Competition

28-07-2016

กิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ในวันที่ 28 กรฏาคม 2559 ณ โรงเรียนมาร์มาร่า ศิริวัฒน์วิทยา เป็นกิจกรรมหนึ่งในการกระตุ้น เสริมสร้าง พัฒนาทักษะกระบวนการ และการเรียนทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบให้กับนักเรียน ควบคู่กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน โดยจะสอดแทรกเนื้อหา หลักการ และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ และ เรียนรู้การทำงานอย่างเป็นทีม Siriwat Wittaya’s water rocket competition was fly away success. Students from grade 1 ...

Read more

Science Show Competition

26-07-2016

เมื่อวันที่อังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนมาร์มาร่า ศิริวัฒน์วิทยา ได้เข้าร่วมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ รอบคัดเลือกตัวแทนศูนย์ภาคกลาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยทางโรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ 1 ทีม ประกอบด้วย เด็กหญิง พรนภัส ยินดีทรัพย์  เด็กหญิง ธิดาวรรณ แสงฝาก และเด็กชาย ชนุตร์ อะคิม ชมิท  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยมีครูณัฐิยา สมบูรณ์ทรัพย์ ...

Read more

KG WAI KRU DAY

09-06-2016

เนื่องด้วยวันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2559 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ได้ให้นักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่1-3ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงพระคุณครูที่ได้สั่งสอนอบรมให้นักเรียนได้ความรู้และให้เกิดความสามัคคีระหว่างพี่และน้องภายในโรงเรียน Today the students paid respects to their Teachers for Wai Kru Day. All the students did a beautiful job today and left all the ...

Read more

Awards

4th place in I-SWEEEP 2016 Environment- Management & Pollution, USA

Thaninthorn Hengpanichkij and Pakkapong Sangsuk
Marmara Schools Siriwat Wittaya English Program

Silver Medal - I-SWEEEP, the International Sustainable World Project Olympiad

PATTANAPONG MATHONG (M.5)
Marmara Schools Siriwat Wittaya English Program

Testimonial

What alumni and parents thoughts

View all

Phakram Nopharatana

The place behind my success!!
I miss school much more than ever, life never gets this much hard before. I miss my years in high school, can someone give them back to me?

Peeratchai Choungsom

Since I graduated, what Siriwat gave me the most is English which I never noticed before, cause we learned them in daily life. Also the confidence (leadership) so I can stand bravely in any situations.
I really miss those moments with friendships and warmness like my second home sweet home.

Kotchakorn Thanakhun

School Groups

Wichai Wittaya Bilingual School

Pan-Asia International School

Chindamanee School

Siriwat Wittaya